Securitas – Nieuwe positionering

VRAAG

Ontwikkel een overkoepelend campagne concept en een doorvertaling naar verschillende middelen om de nieuwe positionering ‘Eerst luisteren, dan beveiligen’ onder de aandacht te brengen bij de large business doelgroep.

  • Opdrachtgever: Securitas
  • Bureau: Kaliber (Rhinofly)
  • Rol: Concept – Copy (i.s.m. Hugo van de Hoef, art)

CONCEPT

Het concept zoomt in op het gegeven dat Securitas zichzelf ondergeschikt maakt aan het unieke verhaal van de opdrachtgever. De dagelijkse gang van zaken binnen zijn bedrijf bepaalt de veiligheidsoplossing. Veiligheid voegt pas waarde toe als het één op één aansluit op het alledaagse en op die manier in balans is.

Middelen: Print, banners, mailings en een landingspage

Securitas advertentie

edb2

Securitas advertentie